Støtt ridehallen - kjøp rosett!

Alta rideklubb er avhengig av hjelp til å realisere planene med hestesenter og rideskole.

Du kan støtte rideklubben ved å kjøpe en rosett til kr. 1000,-. Rosetten vil være et synlig bevis for ditt viktige bidrag til Alta hestesenter. Rideklubben tar selvfølgelig imot eventuelle pengegaver utover dette.

Kjøp av rosett og andre pengegaver kan overføres til rideklubbens konto: 4901 25 12227. Vennligst merk betalingen med hva det gjelder.

Dersom det er ønskelig å bruke vipps til kjøp av rosett er vippsnummer til Alta rideklubb: 18194. Vennligst merk betalingen med hva det gjelder.