Rideskole

Klubben mottar daglige henvendelser om ridetimer og har over mange år sett behovet for at ryttersporten blir mer tilgjengelig for innbyggerne i Alta kommune

Det vurderes som viktig at ridetimene er organisert gjennom en rideskole med utdannet rideinstruktør. Dette er sentralt for å sikre den pedagogiske tilnærmingen samt ivareta hestevelferd og sikkerhet. 

Det er helt essensielt for rekruttering at det nye anlegget har en sentral beliggenhet med nærhet til matbutikk og buss, og i gang/sykkelavstand til store boligområder, skoler og barnehager.

Henvendelsene om ridetimer vil bli besvart når hesteanlegget nærmer seg ferdigstillelse. Alle ridetimer må være betalt før ridetimen starter. Påmelding er først bindende når betaling er foretatt.

Regler for rideskolen

Stallen er hestenes hjem og hall/bane deres arbeidsplass

For at våre firbeinte venner skal trives best mulig ber vi deg følge våre regler:

Rideskoleregler kan sees eller lastes ned som pdf her.