Partnere

Vi samarbeider med:

Vefas Retur AS (Org.nr 989 694 332) er et fremtidsrettet ressursselskap som sørger for miljømessige gode løsninger for avfallshåndtering.

Vefas og Alta rideklubb vil gjennom samarbeid arbeide til det beste for at Alta rideklubb skal redusere sitt
miljøavtrykk, slik at hesteinteresserte i Alta og Finnmark kan ha glede av rideskole i mange år framover. Avtalen innebærer at Vefas henter hesteavføring til en svært gunstig pris. 

Vi takker for samarbeidet!

Reklameplass

Det er anledning til å kjøpe reklameplass inne i ridehallen, utenfor hesteboksene samt på utebanen.

Standard størrelse på skilt ved ridebaner er 100cm * 250cm

Standard størrelse på skilt på stalldører er 30cm * 60cm

Vi har et begrenset antall profileringsskilt og interesse for reklameplass kan rettes til altahestesenter@gmail.com