Partnere

Vi samarbeider med:

Vefas Retur AS (Org.nr 989 694 332) er et fremtidsrettet ressursselskap som sørger for miljømessige gode løsninger for avfallshåndtering.

Vefas og Alta rideklubb vil gjennom samarbeid arbeide til det beste for at Alta rideklubb skal redusere sitt
miljøavtrykk, slik at hesteinteresserte i Alta og Finnmark kan ha glede av rideskole i mange år framover. Avtalen innebærer at Vefas henter hesteavføring til en svært gunstig pris.

Vi takker for samarbeidet!

Cermaq Norway er en beinhard pusher av oppdrettslaks med masse feite og fine anlegg i Vest-Finnmark. Fisken selges til sjømatelskende kunder over den vide verden og havner på de lekreste middagsfat du kan tenke deg. Cermaq Norway har over 200 gode og trygge arbeidsplasser i Finnmark og bidrar så godt de kan til lag og foreninger, idrett- og kulturarrangementer i våre nærmiljøer.

Ishavskraft AS er en av Norges største strømleverandører med 76 ansatte og er en del av konsernet Troms Kraft. Vi har et sterkt miljøengasjement og er med i flere spennende prosjekter med søkelys på fremtidsrettede løsninger. Som strømleverandør ønsker vi å være innovative og ta i bruk smart teknologi for å redusere våre kunders strømregning.

Møbelringen Alta Møbler AS er en lokaleid møbel – og interiørbutikk, som er medlem av både Møbelringen – og Mesterlys kjedene.

Vi ble stiftet i 1985, og har planer om fortsatt drift i årene som kommer. 

Våre konkurransefortrinn har alltid vært leveringsdyktighet, norske merkevarer og gode ansatte. 

Møbelringen Alta satser på å tilby kunden mer enn forventet, og være en trygg leverandør av trivsel og komfort til våre kunder.

 

Reklameplass

Det er anledning til å kjøpe reklameplass inne i ridehallen, utenfor hesteboksene samt på utebanen.

Standard størrelse på skilt ved ridebaner er 100cm * 250cm

Standard størrelse på skilt på stalldører er 30cm * 60cm

Vi har et begrenset antall profileringsskilt og interesse for reklameplass kan rettes til alta.rideklubb@gmail.com