Oppstalling

Alta rideklubb - utlysning av stallplasser ved Alta hestesenter.

Alta rideklubb har som mål å ferdigstille Alta hestesenter om noen år. Leieforhold vil forutsette at anlegget blir ferdigstilt.
 
Aktuelle oppstallører vil få beskjed senest 3 måneder før innflyttingsdato. Før innflytting vil det avholdes fellesmøte og visning hvor alle spørsmål knyttet til leieforholdet vil bli besvart.

Fasiliteter

Alternativ A - Boks i anlegg

 • Boks, tildeling av boks tilpasses størrelse på hesten.
 • Paddock med mulighet for påkobling av egen thermobar (Dersom ønskelig kan flere hester stå sammen).
 • Et salskap tilhørende hver boks/stallplass.
 • Hver oppstallør tildeles plass til en egen oppbevaringskasse for kraftfor på kraftforrom.
 • Vaskespilt.
 • Alle rom i 1. etasje og kjøkken i 2. etasje kan benyttes. Øvrige sosiale rom i 2. etasje kan benyttes ved klubbarrangementer.

Tilgang til

 • Isolert ridehall.
 • 2 utebaner.
 • Ovalbane (sanddekke) og fasttrack.
 • Egen ridesti rundt og ut av området. Deler av ridestien kan benyttes til feltrittsløype.
 • Gjestepaddocker og noen kurs/stevnebokser.

Alternativ B - Utegangsløsning

 • Som over med unntak av boks inne i anlegg.
 • Utegangsløsning med direkte utgang paddock (2 og 2 hester kan stå ilag).

Tilgang til

 • Samme tilgang på fasiliteter som alternativ A.

Fasiliteter ikke inkludert i boksleie

 • Klubb/sosiale rom i 2. etasje (unntak hybeldel) som kan leies.
 • Hengerplass, plass kan leies etter egen avtale.
 • Vask av hest i vaskespilt, dog spyling av bein inkludert i boksleie.
 • Lagringsplass til stevneskap kan leies etter egen avtale.
 • Det kan leies plass til lagring av tørrhøy etter nærmere avtale.
 • Oppstallører må besørge greip, bøtte og thermobøtte selv.

Grunnpakker

Alta Hestesenter vil tilby følgende pakkeløsninger per mnd. (Pris vil avklares 3 mnd. før ferdigstillelse)

Grunnpakke mini (ponni)

 • 4 sagflispakker inkludert i prisen (kan kjøpe flere)

  Inntil 10 kg ensilage per dag inkludert i prisen (kan kjøpes mer)

Grunpakke maxi (hest)

 • 4 sagflispakker inkludert i prisen (kan kjøpe flere)
  Inntil 15 kg ensilage per dag inkludert i prisen (kan kjøpes mer)

  Dersom det er ønskelig med pelletsflis, vil det tilbys egne grunnpakker med slik type flis.

Tjenester

Faste tjenester 365 dager i året

 • Utslipp og ett dekken på om morgenen.
 • Frokostforing og middagsforing. Utføres av ansatte på senteret.
 • Innslipp og ett dekken av på kvelden, og kveldsforing (dugnad). Utføres på dugnad av oppstallørene.
  Helgeforingen rullerer også på oppstallørene.

Ekstratjenester (se prisliste)

 • Ekstra tjenester som å skifte dekken, belegg på/av, bandasje og lignende.
 • Fullpensjon eller dagspensjon (møkking inne, ordne for, fylle vann ute)
 • Frikjøp kveldsforing
 • Frikjøp lørdag eller søndagsforing

Tildelingskriterier

Kriterier for tildeling

 • Søker må ha forståelse og respekt for at folk driver med hest på ulikt vis
 • Søkeren må være over 18 år
 • Medlemmer av Alta rideklubb vil prioriteres
 • Søker kan ikke ha utestående regning til Alta rideklubb, øvrige rideklubber eller Finnmark rytterkrets
 • Hester med adferdsproblemer (biter, sparker o.l.) ønskes ikke. Hingst er ikke ønskelig og evt. unntak må godkjennes særskilt av styret.
 • Medlemmer som er positiv til å jobbe dugnad ved senterets dugnader, stevner og/eller andre arrangement i regi av klubben prioriteres
 • Søker må ha forståelse for orden, hestevelferd og HMS
 • Referanser fra andre staller bør foreligge


Det gjøres oppmerksom på at det vil forekomme endringer i skisse og paddockplan under detaljprosjekteringen, uten at dette medfører rett til misligholdsbeføyelser fra leietaker. Det vil utarbeides stallregler og regler for bruk av ridehall som skal følges til enhver tid.

Med vennlig hilsen,
Styret i Alta rideklubb

Regler for hall og stall

Stallen er hestenes hjem og hall/bane deres arbeidsplass

For at våre firbeinte venner skal trives best mulig ber vi deg følge våre regler:

Hallregler kan sees eller lastes ned som pdf her.

Stallregler kan sees eller lastes ned som pdf her.