Om klubben

Alta Rideklubb ble stiftet i 1986. Klubbens hovedfokus er å skape et aktivt hestemiljø, for alle hesteinteresserte, i alle aldre og uavhengig av den enkeltes forutsetninger.

Alta rideklubb ønsker å skape en arena for ryttersport, erfaringsutveksling, læring og fellesskap. Dette gjør vi blant annet gjennom å arrangere flere årlige stevner.

Alta rideklubb er medlem av en overordnet idrettsorganisasjon som heter Norges Rytterforbund (NRYF). NRYF omfatter ni ulike grener: sprang, dressur, feltritt, distanse, kjøring, voltige, parariding, mounted games og islandshest. Hver gren har sitt eget grenutvalg, mens islandshest har sin egen forening – Norsk Islandshestforening.

I dag har NRYF ca. 36 000 medlemmer og antallet er fordoblet siden 1997. Ryttersport generelt og konkurranseaktiviteten spesielt er i stadig vekst. I følge NRYF er sprangridning den klart største grenen på landsbasis.

En uformell telling per 14. april 2021 viser at det er ca. 154 hester i Alta. I Alta er det tre klubber som driver organisert i forhold til hest. Alta rideklubb og Vidir Islandshestklubb er begge tilknyttet NRYF og NIF. Wild North Ropers er ikke organisert inn under Norges idrettsforbund, men er tilknyttet WRAN (Western Riders Association of Norway), som jobber med å fremme westernridning i Norge, spesielt Nord-Norge og Finnmark. Totalt sett har de tre klubbene rundt 220 medlemmer. Mange som driver med hest er ikke tilknyttet noen av disse klubbene.

Alta rideklubb har ikke eget anlegg eller lokale per 2021. Det vurderes at det er et stort behov for et klubbeid anlegg for å øke aktiviteten for barn og unge i kommunen, sikre en sportslig utvikling og forhindre skader på hestene. Klubben ønsker å starte med rideskole og arrangere jevnlige kurs og flere klubbtreninger.

Alta rideklubb har som mål å ha ferdigstilt et komplett hesteanlegg om noen år, og framdriften kan leses på siden til Alta hestesenter.

Grasrotandelen

Hva er grasrotandelen?

Norsk Tipping gir hvert år ut overskuddet i det som kalles grasrotandelen. Spiller du f.eks. Lotto kan du som kunde bestemme hva overskuddet skal gå til. Les mer om grasrotandelen på Norsk Tipping sine hjemmesider.

Alta rideklubb har egen grasrotandel, og dersom du ønsker å støtte rideklubben så finner du oss på Norsk tipping https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/991247602.