Om hestesenteret

Alta rideklubb har siden klubben ble stiftet arbeidet for å få realisert et komplett hesteanlegg på Aronnes. Formålet med hesteanlegget er å skape en arena for rideglede, rekruttering og utvikling av sporten.

Klubben ønsker å tilby tjenester og fasiliteter fra et sentralt beliggende hesteanlegg og med det bidra til å øke bolyst særlig for barn og unge. Rideklubben vil ønske alle brukere velkommen til et moderne hesteanlegg. De ansatte og medlemmer i Alta rideklubb vil bidra til breddeidrett hvor mål som folkehelse og rideglede står sentralt.

Ved senteret vil det være mulig for private å leie boks til egen hest og i tillegg skal rideklubben starte rideskole. Anlegget og driften skal tilrettelegges for mennesker med fysiske utfordringer.

Et moderne hesteanlegg sentralt i Alta er nødvendig for å heve nivået på konkurranseryttere. Det er helt essensielt dersom det er ønskelig å øke rekruttering innen sprangridning. Et sentralt plassert anlegg vil føre til at flere starter opp- og vil fortsette med ridning, noe som vil bidra til økt folkehelse.

Forskning har vist at stell av hest- og ryttersport gir store helsegevinster. Derfor vil vår rideskole tilrettelegge- og inkludere de med fysiske- og psykiske utfordringer.
Det fine med hestesport er også at de med fysiske og psykiske utfordringer blir inkludert ettersom ridning blir tilrettelagt for disse gruppene. Sist men ikke minst vil et anlegg som beskrevet gjøre det mulig å drive rideskole til særlig fordel for sårbare barn og unge.

Det er opparbeidet vei og vannledning inn til eiendommen, og den største ridebanen utendørs er ferdigstilt. Ytterligere en utendørs ridebane skal være ferdigstilt før 1. juni 2022. Rideklubben har som mål å ha et komplett hestesenter ferdigstilt om noen år.